Two of Story's films on FLM:s top 5

 

Sweden's best film magazine has presented its year-best list for 2013. On spot 2 for Swedish films is Belleville Baby and on spot 4 is After You (Efter dig).

Quote about Belleville Baby: "Mia Engberg har gjort något så ovanligt som en svensk dokumentär där formen spelar roll. Det här är en prövande, inkännande och svindlande kärleksresa tillbaka i tiden. En modig film som förstår att du blir vad du minns. Försök att minnas igen, minns annorlunda, minns bättre."

Link to the full article here

4 January 2014