Sara-Vide Ericson

A documentary about Swedish artist Sara-Vide Ericson by Jacob Frssn

Jag börjar alltid med att iscensätta mina målningar in i minsta detalj, i en typ av ritual eller performance. Sen fotograferar jag det och det blir en skiss, som jag sen släpper - för att helt låta måleriet ta över.”

Konstnären Sara-Vide Ericson vägrar ligga lågt med sin egen uppfattning av världen. Det är i hennes målningar och bildvärld, som saker som kan uppfattas som genant och högst personligt, kan bli till något äkta och allmängiltigt.

Ofta saknar jag någonting som kan funka som en metafor för en känsla, eller för något ordlöst, men som vi alla delar. Det behövs avtryck av de tillstånd som vi inte kan beskriva, de saker som vi hela tiden upplever i vår medvetna eller omedvetna värld. Ni vet, de där undermedvetna förnimmelserna som rör upp saker inom oss, utan att vi vet var de kom från och framförallt var de höll till - tills nu.

Jacob Frösséns film dokumenterar startskedet av en ung konstnärs karriär. Vi får under en intensiv period följa hennes liv och skapandeprocess; från källarlokalen ”Ateljé Framstjärten” i Stockholm, till det stora ljusa rummet i det gamla kråkslottet ute på landet. Likaså följer vi utvecklingen från den första separatutställningen på det ansedda Galleri Magnus Karlsson i Stockholm, till den andra på samma galleri två år senare, via bl.a. en utställning i New York.

Ett närgånget porträtt av en ung konstnärs liv, där strävan efter att realisera sina visioner inte alltid är helt lätt och självklart. Speciellt inte i en omvärld som vill definiera det du gör, i relation till om du är man eller kvinna.

-

Outspoken and brazenly open, Swedish painter Sara-Vide Ericson makes her most intimate relationships the subject of her art. Filmmaker Jacob Frössén follows Ericson from her first solo exhibition in 2010 through to her second big exhibition at the prestigious Galleri Magnus Karlsson in Stockholm. As her personal life takes twists and turns, her artistic expression finds new forms. Based on intimate footage of the artist at work in her atelier, on trips to New York, and in her home in the countryside, the film focuses on relationships and how personal and creative journeys influence one another.

Rent/buy on Vimeo On Demand. Language: Swedish. No subtitles.

Production facts

Format: HD
Director: Jacob Frössén
Producer: Göran Olsson
Co-producer: SVT STOCKHOLM / K special, projektledare Emelie Persson.